Badania wykonywane w gabinecie:

 • badanie ostrości wzroku;
 • komputerowe badanie refrakcji oczu-autorefrektometria;
 • badanie wady wzroku;
 • dobór szkieł okularowych;
 • dobór soczewek kontaktowych;
 • leczenie wad wzroku, zeza i niedowidzenia u dzieci;
 • badanie przedniego odcinka gałek ocznych pod kątem chorób ogólnych i okulistycznych;
 • badanie dna oka w soczewkach Volk oraz wziernikowanie oftalmoskopem (również na zlecenie innych specjalistów pod kątem chorób ogólnych);
 • diagnostyka obwodowej części siatkówki – panfundoskopia;
 • badanie ciśnienia w gałkach ocznych;
 • pomiar grubości rogówki – pachymetria (największe znaczenie u pacjentów w jaskrze oraz przed planowanymi zabiegami operacyjnymi);
 • pomiar krzywizny rogówki – keratometria (potrzebne do doboru soczewek kontaktowych oraz przed planowanymi zabiegami operacyjnymi);
 • badanie zaburzeń widzenia kolorów;
 • badanie widzenia przestrzennego;
 • opieka okulistyczna nad pacjentami z cukrzycą, po zakrzepach i zatorach naczyń siatkówki;
 • opieka nad pacjentami ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD);
 • kwalifikacja i przygotowanie pacjentów do zabiegów okulistycznych, np. do usunięcia zaćmy, zabiegów przeciw jaskrowych, odwarstwienia siatkówki, terapii anty-VEGF, witrektomii, laseroterapii: siatkówki, kapsulotomii, irydotomii, trabekuloplastyki;
 • prowadzenie pacjentów z jaskrą;
 • prowadzenie pacjentów z alergicznymi chorobami narządu wzroku;
 • pierwsza pomoc po urazach narządu wzroku;
 • badania okresowe kierowców;
 • badania okresowe dla osób pracujących na wysokości;
 • badania okresowe osób pracujących z bronią;
 • badania dla osób starających się o pozwolenie na broń;
 • badania okresowe osób pracujących przy monitorach komputerowych;
 • badania okresowe dla osób pracujących na wózkach widłowych, jezdnych.