O mnie

W 2003 roku ukończyłam Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej. Od 2003 roku zdobywałam swoje doświadczenie zawodowe na Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, Klinice Chorób Oczu Gdańskiej Akademii Medycznej, Klinice Okulistyki Dziecięcej Gdańskiej Akademii Medycznej, na Oddziale Leczenia Zeza i Niedowidzenia w Gdańsku, na Oddziale Okulistyki Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

W roku 2010 zdobyłam II stopień specjalizacji z okulistyki uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie: okulistyki. Jestem słuchaczem studiów podyplomowych Europejskiej Szkoły Okulistyki w Szwajcarii (ESASO – European School for Advanced Studies in Ophthalmology). Od 2014 do 2019 roku pracowałam jako starszy asystent na Oddziale Okulistycznym Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego, gdzie zajmowałam się diagnostyką, leczeniem oraz chirurgią chorób oczu.

We wrześniu 2016 roku otworzyłam swój własny gabinet okulistyczny w Elblągu na ulicy Hetmańskiej 47E gdzie pragnę poprawiać jakość widzenia i życia moich pacjentów.